O firmie

Nordzucker – drugim co do wielkości producentem cukru w Europie

Grupa Nordzucker z siedzibą w Brunszwiku w Niemczech jest jednym z wiodących producentów cukru na świecie. Nasza oferta produktów z buraków cukrowych i trzciny cukrowej obejmuje cukier biały, cukier surowy, specjały oraz fondant. Ponadto produkujemy wysłodki, melasę, nawozy i biokomponenty, a także energię elektryczną. Dla Grupy Nordzucker priorytetem jest zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości.

W sumie 4000 pracowników w 21 europejskich i australijskich cukrowniach, a także rafineriach w całej Grupie, dąży do zapewnienia doskonałych produktów i usług, tworząc tym samym podstawę do dalszego rozwoju.

Stanowimy jedną Firmę i działamy w oparciu o nasze wspólne Cztery Wartości:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZAANGAŻOWANIE

ODWAGA

SZACUNEK

Pracujemy wspólnie jako zespół, który zachęca, rozwija i motywuje ludzi.

Nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie ludzie …. którzy tworzą Naszą Firmę NORDZUCKER

Nordzucker Polska S.A.

W Polsce Nordzucker prowadzi swoją działalność poprzez spółkę Nordzucker Polska S.A. z dwoma zakładami produkcyjnymi w Opalenicy (Województwo Wielkopolskie) i w Chełmży (Województwo Kujawsko-Pomorskie).

Fabryka cukru w Chełmży przeprowadziła swoją pierwszą kampanię przerobową buraka cukrowego w 1882 roku. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w dwóch silosach o pojemnościach: 60.000 ton i 45.000 ton.

Siedziba firmy Nordzucker Polska S.A. znajduje się w Opalenicy.

Fabryka cukru w Opalenicy powstała w 1884 roku. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w silosach o łącznej pojemności 60.000 ton: jeden silos o pojemności 40.000 ton i dwóch o pojemnościach po 10.000 ton.  

Od 1999 w Opalenicy, a po 2000 roku również w fabryce w Chełmży były podejmowane liczne działania modernizacyjne z licznymi inwestycjami, mającymi na celu poprawę jakości produkowanego cukru, , zmniejszanie zużycia energii i ochronę środowiska. Obydwa zakłady produkcyjne posiadają własne elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków i laboratoria.

W laboratoriach zakładowych prowadzimy nadzór nad jakością  na każdym etapie procesu produkcji cukru.

Nasze nowoczesne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy beztlenowe i tlenowe , gwarantując jakość oczyszczania spełniającą wymagania polskiego prawa. Dodatkowe korzyści wynikające z oczyszczania ścieków  w procesie beztlenowym jest produkcja biogazu, który jest wykorzystywany w instalacjach centralnego ogrzewania. Dzięki zmodernizowanym blokom, energetycznym zakłady nieustannie zmniejszają zużycie węgla, a wyprodukowana energia elektryczna jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania obu zakładów.

Jakość

Zarządzanie jakością

W zakładach produkcyjnych Nordzucker Polska S.A. w Chełmży i Opalenicy dbałość o produkt rozpoczyna się od wyboru nasion buraka cukrowego. Doradztwo dla plantatorów oraz nadzór nad  plantacjami prowadzony jest przez cały okres wegetacji roślin. Kolejne etapy procesu, takie jak: zbiór surowca, składowanie, transport do cukrowni, rozładunek, przygotowanie surowca do przetworzenia, produkcja wyrobu gotowego, pakowanie, magazynowanie oraz wysyłka do klienta, zostały odpowiednio udokumentowane i objęte zintegrowanym systemem zarządzania.

Ekologia

W Nordzucker   bezpieczeństwo, ekologia i ochrona środowiska naturalnego są priorytetem. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zmniejszyliśmy zużycie energii o czterdzieści procent a emisję CO2 blisko sześćdziesiąt procent, przy dwukrotnym wzroście produkcji. Buraki cukrowe zawierają w swoim składzie ok. 75% procent wody. Jesteśmy w stanie pokryć około 90% procent naszego zapotrzebowania na wodę wykorzystując blisko połowę zawartości wody z buraków. 

Sweet Family

Marka cukru Sweet Family obecne jest w Polsce od roku 2004.

Różnorodne produkty z gamy cukrów SweetFamily sprawdzają się znakomicie przy wypieku i dekorowaniu smakowitych ciast, jak również przy słodzeniu najrozmaitszych napojów: herbaty, kawy i soków.

ul. 5 Stycznia 54   |   64-330 Opalenica
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000092978, NIP 777-26-37-586, BDO 000090558
kapitał zakładowy 141.951.607,20 zł opłacony w całości
E-mail: opalenica@nordzucker.com   |   Telefon: (+48) 61 44 79 300

Copyrights © Nordzucker Polska S.A.