Poznaj Nasze Produkty

Znowu
nam
się upiecze…

Porady Sweet Family

Przepisy - Zawsze na słodko

O Firmie

E-mail: opalenica@nordzucker.com    |    Telefon: (+48) 61 44 79 300

Nordzucker Polska S.A.
ul. 5 Stycznia 54    |    64-330 Opalenica 
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000092978, NIP 777-26-37-586, BDO 000090558
kapitał zakładowy 141.951.607,20 zł opłacony w całości

Polityka Prywatności Copyrights © Nordzucker Polska S.A.